Pupilles 2
Masculins 21
Féminines 17
Benjamins 1
Masculins 18
Féminines 11
Benjamins 2
Masculins 11
Féminines 15